Tag: Zalo PC/Zavi

Giới thiệu Zalo PC và những tính năng chính

Sở hữu đồng thời Zalo Điện Thoại và Zalo Máy Tính giúp người dùng tận dụng những tiện ích của các tính năng từ hai phiên bản này để phục vụ cho mục đích công việc lẫn các hoạt động

Quy định về việc đặt tên trên Zalo

Tên Zalo có giá trị định danh cho mỗi người dùng. Bài viết này liệt kê các quy định trong việc đặt tên cho tài khoản Zalo. Tên Zalo nên là tên thật hoặc tên thân mật. Ngoài ra, tên

Giới thiệu nhóm Channel trên Zalo

[Tính năng thử nghiệm] Nhóm Channel là một công cụ để truyền phát thông điệp công khai của bạn đến 1 đối tượng lớn, tiếp cận trực tiếp với mọi người, gửi thông báo đến điện thoại của họ với

OA trong nhóm

Tại sao tôi nhận được tin từ OA trong nhóm? Bạn nhận được tin từ OA trong nhóm vì trưởng/phó nhóm của bạn đã thêm OA vào nhóm Làm sao để xoá/thêm OA khác vào nhóm? Chỉ trưởng/phó nhóm mới

Vì sao tôi nhận được thông báo ZNS này?

Zalo Notification Service (ZNS) là thông báo tiện ích nằm trong giải pháp Official Account (OA) của Zalo. ZNS được các bên công ty/doanh nghiệp sử dụng để tăng cường khả năng trao đổi thông tin tới khách hàng. Bạn