Xử lý cảnh báo “Thiết bị lạ yêu cầu mã kích hoạt” trên Zalo

Author: Nguyen Ha Thuy Linh 2706 views

Bạn vừa nhận được cảnh báo “Thiết bị lạ yêu cầu mã kích hoạt” trên Zalo. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách xử lý để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn.


Lý do bạn nhận được cảnh báo

Bạn nhận được thông báo này khi một thiết bị lạ (thiết bị bạn chưa từng sử dụng để đăng nhập Zalo) yêu cầu mã kích hoạt đến số điện thoại đăng nhập Zalo của bạn. 


Cách xử lý

Nếu người yêu cầu mã kích hoạt là bạn

Bạn có thể bỏ qua cảnh báo và tiếp tục sử dụng Zalo.

Nếu người yêu cầu mã kích hoạt không phải bạn

Bấm Chặn mã kích hoạt. Zalo sẽ vô hiệu hoá mã kích hoạt mà thiết bị lạ này vừa yêu cầu. Đồng thời, Zalo sẽ chặn thiết bị này yêu cầu mã kích hoạt đến số điện thoại đăng nhập Zalo của bạn trong 24 giờ.

Nếu thiết bị lạ này tiếp tục yêu cầu mã kích hoạt sau khi thời gian chặn kết thúc, Zalo sẽ có những biện pháp xử lý phù hợp.

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không còn sử dụng số điện thoại dùng để yêu cầu mã kích hoạt (SIM bị thu hồi), hãy cập nhật số điện thoại mới trên Zalo để không còn nhận thông báo tương tự và tránh bị mất tài khoản.

Bạn gặp lỗi với Zalo?