Khắc phục lỗi âm thanh trong cuộc gọi Zalo trên máy Android

Author: Nguyen Ha Thuy Linh 2053 views

Cuộc gọi Zalo của bạn không có âm thanh hoặc âm thanh đứt đoạn? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn các cách khắc phục các lỗi này.


Cách 1: Khởi động lại Zalo

 1. Thoát khỏi Zalo.
 2. Vào phần Cài đặt của máy, bấm (Danh sách/Quản lý) Ứng dụng > Zalo.
 3. Bấm Buộc dừng
 4. Mở Zalo và thực hiện lại cuộc gọi.

Cách 2: Khởi động lại máy

 1. Thoát khỏi Zalo.
 2. Bấm giữ nút nguồn của máy từ 20 đến 30 giây để khởi động lại máy.
 3. Mở Zalo và thực hiện lại cuộc gọi.

Cách 3: Cài lại Zalo

 1. Thoát khỏi Zalo.
 2. Xóa Zalo khỏi máy.
 3. Vào Google Play Store và cài lại Zalo phiên bản mới nhất.
 4. Mở Zalo và thực hiện lại cuộc gọi

Bạn gặp lỗi với Zalo?