Video call miễn phí với Zalo

Author: Nguyen Ha Thuy Linh 1126 views

Ngày nay, gọi video là cách phổ biến giúp bạn giữ liên lạc với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Zalo hỗ trợ gọi video miễn phí cho một bạn bè hoặc nhóm. Hãy xem hướng dẫn dưới đây để biết cách gọi video bằng Zalo nhé!


Tạo video call từ Zalo

Bắt đầu một cuộc gọi từ màn hình chat:

1. Mở màn hình chat

2. Bấm chọn vào video call icon

Bắt đầu một video call từ từ profile của user

1. Mở màn hình nhật ký

2. Nhấn vào username của người mà bạn muốn tạo cuộc gọi

3. Chọn biểu tượng  Video call để tạo cuộc gọi thông qua zalo

Bắt đầu một video call từ danh bạ

1. Chọn biểu tượng danh bạ ở thanh footer

2. Chọn biểu tượng  Video call để tạo cuộc gọi thông qua zalo


Giới thiệu về màn hình gọi video

Trong cuộc gọi video, bạn có các tùy chọn để thay đổi cuộc gọi chỉ bằng một nút bấm. Dưới đây là các tùy chọn có sẵn:

  • Bật / tắt video
  • Tắt âm thanh
  • Xoay camera
  • Kết thúc cuộc gọi

Trả lời cuộc gọi video call

Chạm vào nút gọi video để trả lời cuộc gọi video.

Chạm vào nút tắt để tắt cuộc gọi video


Miniview cuộc gọi video call

  • Tối ưu hóa  cuộc gọi nhỏ hơn để có thể thấy các màn hình khác trong khi trò chuyện bằng cách chạm vào Back icon bên trái trên thanh Header.
  • Để trở lại cuộc trò chuyện thì bấm vào Trở lại cuộc trờ chuyện

Tắt camera

  • Tắt camera để liên lạc của bạn không  thể nhìn thấy bạn.
  • Trên điện thoại, nhấn nút gọi video call  trên màn hình call screen
  • Trên máy tính để bàn, tắt tùy chọn cuộc gọi video.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Bạn gặp lỗi với Zalo?