Hướng dẫn bật giao diện tối (Dark mode) của Zalo

Author: Quang Pham 248 views

Bên cạnh giao diện sáng mặc định, bạn có thể lựa chọn giao diện tối (dark mode) để cá nhân hóa trải nghiêm Zalo. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách bật giao diện tối cho Zalo.

  1. Vào trang Giao diện: Cá nhân > Cài đặt > Giao diện .
  2. Bấm chọn Tối để bật giao diện tối.

Bạn gặp lỗi với Zalo?