Hướng dẫn đổi số điện thoại đăng nhập Zalo

Author: Quang Pham 871 views

Khi mất hoặc đổi SIM, bạn đổi số điện thoại đăng nhập Zalo để bảo vệ tài khoản. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đổi số điện thoại đăng nhập Zalo.

  1. Vào trang Tài khoản và bảo mật: Cá nhân > Cài đặt > Tài khoản và bảo mật .
  2. Để bắt đầu đổi số điện thoại: Đổi số điện thoại > Bắt đầu đổi số điện thoại .
  3. Nhập số điện mới, bấm Tiếp tục. Zalo sẽ gửi mã kích hoạt gồm 4 chữ số đến số điện thoại mới.
  4. Nhập mã kích hoạt, bấm Tiếp tục.

Sau khi mã kích hoạt được xác thực, bạn đã hoàn tất việc đổi số điện thạoi đăng nhập Zalo.

Bạn gặp lỗi với Zalo?