Hướng dẫn ghim những tin nhắn quan trọng

Author: Giang Bach 1581 views

Ghim tin nhắn trong cuộc trò chuyện

Thành viên trong nhóm có thể ghim các tin nhắn quan trọng lên đầu cuộc trò chuyện để chúng luôn ở đầu màn hình khi cuộc trò chuyện tiếp tục. Chạm vào pin để di chuyển đến địa điểm đó trong trò chuyện. Chỉ một tin nhắn có thể được ghim vào đầu trò chuyện bất cứ lúc nào. Một tin nhắn được ghim mới sẽ thay thế tin nhắn cũ.

  1. Gửi thông tin cần ghim vào nhóm hoặc thông tin đã có sẵn trong nhóm chat
  2. Chạm vào thông tin bạn cần ghim
  3. Chọn ghim

Xóa tin nhắn được ghim

Bạn có thể xóa tin nhắn đã được ghim bằng cách chạm vào mũi tên ở bên phải của tin nhắn, sau đó chọn bỏ ghim ________________________________________________

Bạn gặp lỗi với Zalo?