Hướng dẫn thay đổi tên, ảnh, hình nền nhóm

Author: Giang Bach 984 views

Thay đổi hình nền trò chuyện và tên nhóm

Bất cứ ai trong nhóm cũng có thể thay đổi hình nền trò chuyện và tên nhóm

+ Thay đổi hình nền trò chuyện

  1. Mở nhóm chat
  2. Chạm vào tùy chọn ở phía trên bên phải ứng dụng ( hoặc vuốt về phía bên trái )
  3. Chạm vào đổi hình nền
  4. Chọn hình nền mà bạn thích

+ Đổi tên nhóm

  1. Mở nhóm chat
  2. Chạm vào tùy chọn ở phía trên bên phải ứng dụng ( hoặc vuốt về phía bên trái )
  3. Chạm vào tên nhóm ở phía trên để thay đổi

____________________________________________

Thêm hoặc thay đổi ảnh nhóm

  1. Mở nhóm chat
  2. Chạm vào tùy chọn ở phía trên bên phải ứng dụng ( hoặc vuốt về phía bên trái )
  3. Chạm vào ảnh để chọn

Bạn gặp lỗi với Zalo?