Hướng dẫn thêm trưởng nhóm, phó nhóm

Author: Giang Bach 459 views

Admin là ai? ( Quản trị viên )

Quản trị viên thường là người tạo ra nhóm và họ cúng có thể thêm quan trị viên khác vào nhóm. Quản trị viên là những người duy nhất có thể xóa mọi người khỏi nhóm, mặc dù bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể thêm thành viên mới.

____________________________________________

Thêm Admin ( Quản trị viên )

  1. Mở nhóm trò chuyện
  2. Chạm vào tùy chọn ở phía trên bên phải ứng dụng ( hoặc vuốt về phía bên trái )
  3. Kéo xuống chọn thiết lập Admin

4. Trong phần “ Quản lý thành viên” chọn Admin 5. Thêm Admin

Bạn gặp lỗi với Zalo?