Hướng dẫn thêm, xóa thành viên trong nhóm

Author: Giang Bach 456 views

Thêm bạn vào nhóm chat:

B1: Chạm vào nhóm muốn thêm bạn
B2: Phía trên bên phải ứng dụng chọn thêm bạn
B3: Chọn người bạn muốn thêm vào nhóm


Xóa thành viên trong nhóm

  1. Mở nhóm chat
  2. Chạm vào tùy chọn ở phía trên bên phải ứng dụng ( hoặc vuốt về phía bên trái )
  3. Trong mục thành viên, chọn thành viên muốn rời nhóm

Bạn gặp lỗi với Zalo?