Hướng dẫn đề cập đến ai đó trong nhóm

Author: Giang Bach 351 views

Đề cập đến ai đó trong cuộc trò chuyện

Khi bạn muốn đề cập đến một thành viên nào đó trong cuộc trò chuyện B1: Trong khung văn bản, gõ @ và danh sách các thành viên nhóm sẽ xuất hiện B2: Chọn liên hệ hoặc nhập tên người mà bạn đang tìm kiếm B3: Tên người được đề cập sẽ xuất hiện dưới dạng liên kết

____________________________________________

Trả lời tin nhắn cụ thể trong cuộc trò chuyện

Bạn muốn làm rõ câu trả lời của mình đến thành viên nào đó trong nhóm

  1. Chạm vào tin nhắn của thành viên bạn muốn trả lời
  2. Chọn trả lời
  3. Tên thành viên đó sẽ xuất hiện dưới dạng liên kết

____________________________________________

Bạn gặp lỗi với Zalo?