Tại sao bạn không thể nhắn tin trong một số nhóm Zalo?

Author: Quang Pham 13543 views

Khi bạn không thể nhắn tin ở một vài nhóm Zalo nhất định, có thể đó là nhóm đã giới hạn quyền nhắn tin của thành viên. Bài viết này sẽ giới thiệu về quyền nhắn tin của nhóm Zalo.


Giới hạn quyền nhắn tin là gì?

Khi bật giới hạn quyền nhắn tin, chỉ trưởng hoặc phó nhóm được gửi tin nhắn. Các thành viên khác của nhóm không thể nhắn tin. Loại nhóm này thường được sử dụng để làm bảng thông báo cho cộng đồng chung cư, lịch học, tin quảng cáo, v.v.
Ngoài quyền nhắn tin, thành viên trong nhóm Zalo còn có các quyền: ghim tin nhắn, tạo bình chọn, sửa thông tin nhóm, v.v. Trưởng nhóm và phó nhóm cũng có thể giới hạn đối tượng có quyền thực hiện các hành động này. 


Cách thiết lập quyền nhắn tin của thành viên

Trưởng nhóm và phó nhóm có thể điều chỉnh quyền nhắn tin của thành viên theo các bước sau:

  1. Bấm vào tên nhóm hoặc biểu tượng thêm  them menu
  2. Vào Cài đặt nhóm > Quyền gửi tin nhắn

Các bước này có thể được áp dụng tương tự cho các quyền khác của thành viên.

Bạn gặp lỗi với Zalo?